Kalkulatory  /  Wykresy funkcji  /  Kontakt  /  Dodaj kalkulator

  
Ukryj ⇧     Odkryj ⇩

Kalkulatory fizyczneKalkulatory fizyczne, mechanika, kinetyka, astrofizyka, elektryka, elektronika i wiele innych.
Entropia czarnej dziury
Dzięki kalkulatorowi obliczysz entropię czarnej dziury. ...

sprawdź kalkulator
Jasność Eddingtona
Dzięki kalkulatorowi obliczysz jasność Eddingtona czyli jasność gwiazdy lub innego ......

sprawdź kalkulator
Pierścień Einsteina
Dzięki kalkulatorowi obliczysz pierścień Einsteina czyli rodzaj soczewki grawitacyjnej, która ......

sprawdź kalkulator
Promień Schwarzschilda
Dzięki kalkulatorowi obliczysz promień Schwarzschilda czyli charakterystyczny promień stowarzyszony z ......

sprawdź kalkulator
Promieniowanie Hawkinga - temperatura czarnej dziury
Dzięki kalkulatorowi obliczysz promieniowanie Hawkinga czyli temperaturę czarnej dziury. ...

sprawdź kalkulator
Równanie Friedmana dla ciśnienia
Dzięki kalkulatorowi obliczysz równanie Friedmana dla ciśnienia czyli jedno z ......

sprawdź kalkulator
Równanie Friedmana dla krzywizny przestrzeni
Dzięki kalkulatorowi obliczysz równanie Friedmana dla krzywizny przestrzeni czyli jedno ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator drugiej prędkości kosmicznej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz drugą prędkość kosmiczną czyli prędkość ucieczki, jaką ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator efektu Dopplera dla oddalającego się źródła
Dzięki kalkulatorowi obliczysz częstotliwość fali emitowanej przez oddalające się źródło. ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator efektu Dopplera dla oddalającego się obserwatora
Dzięki kalkulatorowi obliczysz częstotliwość fali odbieranej przez oddalającego się obserwatora. ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator efektu Dopplera dla zbliżającego się źródła
Dzięki kalkulatorowi obliczysz częstotliwość fali emitowanej przez zbliżające się źródło. ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator efektu Dopplera dla zbliżającego się obserwatora
Dzięki kalkulatorowi obliczysz częstotliwość fali odbieranej przez zbliżającego się obserwatora. ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator ekscentryczności
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wielkość charakteryzująca kształt orbity czyli ekscentryczność lub ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator energii potencjalnej ciężkości
Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób energię potencjalną grawitacyjną ciała. ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator energii potencjalnej sprężystości
Dzięki kalkulatorowi obliczysz energię potencjalną sprężystości czyli energię określaną dla ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator energii kinetycznej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób energię kinetyczną obiektu. Obliczysz ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator gęstości, masy i objętości
Dzięki kalkulatorowi obliczysz gęstość substancji czyli tzw. masę właściwą. Kalkulator ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator ciśnienia hydrostatycznego
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość ciśnienia hydrostatycznego czyli ciśnienie w cieczy ......

sprawdź kalkulator
Ciśnienie w kropli
Dzięki kalkulatorowi obliczysz ciśnienie w kropli wody. ...

sprawdź kalkulator
Liczba Archimedesa
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice ......

sprawdź kalkulator
Liczba Bonda
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator liczby Cauchy'ego
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator liczby Eulera
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator liczby Frouda
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice ......

sprawdź kalkulator
Liczba Galileusza
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice ......

sprawdź kalkulator
Liczba Grashofa
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator liczby kapilarnej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice ......

sprawdź kalkulator
Liczba Reynoldsa
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator napięcia powierzchniowego
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość napięcia powierzchniowego czyli zjawisko fizyczne występujące ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator parcia hydrostatycznego
Dzięki kalkulatorowi obliczysz napór hydrostatyczny czyli siłę nacisku jaką płyn ......

sprawdź kalkulator
Prędkość wypływu cieczy - Prawo Torricellego
Dzięki kalkulatorowi obliczysz prędkość wypływu cieczy z naczynia przez otwór ......

sprawdź kalkulator
Siła oporu - Prawo Stokesa
Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę oporu ciała w kształcie kuli poruszającego ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator siły wyporu
Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę wyporu działającą na ciało zanurzone w ......

sprawdź kalkulator
Spadek ciśnienia płynu - Równanie Darcy-Weisbacha
Dzięki kalkulatorowi obliczysz spadek ciśnienia płynu na skutek oporów jego ......

sprawdź kalkulator
Strumień objętości przepływu - Prawo Hagena-Poiseuillea
Dzięki kalkulatorowi obliczysz strumień objętości przepływu zgodnie z prawem Hagena-Poiseuille'a ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator siły ciężaru słupa wody
Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę ciężaru słupa wody w kapilarze o ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator siły napięcia powierzchniowego wody
Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę napięcia powierzchniowego wody tuż przy ściance ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator wysokości słupa wody
Dzięki kalkulatorowi obliczysz wysokość słupa wody czyli jedno ze zjawisk ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator mocy akustycznej źródła dźwięku
Dzięki kalkulatorowi obliczysz moc akustyczną źródła. Kalkulator pomoże również określić ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator mocy mechanicznej (moc z pracy)
Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób moc mechaniczną czyli moc ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator mocy mechanicznej (moc z prędkości)
Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób moc mechaniczną czyli moc ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator odległości granicznej od źródła dźwięku
Dzięki kalkulatorowi obliczysz odległość graniczną od źródła dźwięku umieszczonego w ......

sprawdź kalkulator
Absorbancja - gęstość optyczna
Dzięki kalkulatorowi obliczysz absorbancję inaczej gęstość optyczną czyli zmianę natężenia ......

sprawdź kalkulator
Bezwzględny współczynnik załamania światła
Dzięki kalkulatorowi obliczysz bezwzględny współczynnik załamania światła wyznaczony bezpośrednio z ......

sprawdź kalkulator
Droga optyczna światła
Dzięki kalkulatorowi obliczysz drogę optyczną światła czyli odległość, jaką w ......

sprawdź kalkulator
Grupowy współczynnik załamania światła
Dzięki kalkulatorowi obliczysz grupowy współczynnik załamania światła. ...

sprawdź kalkulator
Kryterium Rayleigha - kątowa zdolność rozdzielcza
Dzięki kalkulatorowi obliczysz kryterium Rayleigha czyli orientacyjne kryterium pozwalające ocenić, ......

sprawdź kalkulator
Modowa dyspersja polaryzacyjna
Dzięki kalkulatorowi obliczysz modową dyspersję polaryzacyjną czyli formę dyspersji modowej, ......

sprawdź kalkulator
Płytka strefowa Fresnela
Dzięki kalkulatorowi obliczysz promienie okręgów oddzielających kolejne strefy Fresnela. ...

sprawdź kalkulator
Powiększenie kątowe
Dzięki kalkulatorowi obliczysz powiększenie kątowe czyli stosunek rozmiaru kątowego obrazu ......

sprawdź kalkulator
Powiększenie kątowe w teleskopie
Dzięki kalkulatorowi obliczysz powiększenie kątowe w teleskopie czyli stosunek rozmiaru ......

sprawdź kalkulator
Powiększenie liniowe poprzeczne
Dzięki kalkulatorowi obliczysz powiększenie liniowe poprzeczne czyli stosunek wysokości obrazu ......

sprawdź kalkulator
Powiększenie minimalne
Dzięki kalkulatorowi obliczysz powiększenie minimalne. ...

sprawdź kalkulator
Powiększenie w mikroskopie
Dzięki kalkulatorowi obliczysz powiększenie w mikroskopie. ...

sprawdź kalkulator
Prawo Lamberta-Beera
Dzięki kalkulatorowi obliczysz absorbancję zgodnie z prawem Lamberta-Beera czyli pochłanianie ......

sprawdź kalkulator
Prawo Malusa
Dzięki kalkulatorowi obliczysz natężenie światła spolaryzowanego po przejściu przez polaryzator ......

sprawdź kalkulator
Refrakcja molowa
Dzięki kalkulatorowi obliczysz refrakcję molową czyli wielkość określająca polaryzację jednego ......

sprawdź kalkulator
Rozmiar kątowy
Dzięki kalkulatorowi obliczysz rozmiar kątowy czyli kąt pomiędzy skrajnymi promieniami ......

sprawdź kalkulator
Rozmiar kątowy kuli
Dzięki kalkulatorowi obliczysz rozmiar kątowy kuli czyli kąt pomiędzy skrajnymi ......

sprawdź kalkulator
Światłosiła
Dzięki kalkulatorowi obliczysz światłosiłę czyli stosunek średnicy instrumentu optycznego do ......

sprawdź kalkulator
Transmitancja
Dzięki kalkulatorowi obliczysz transmitancję czyli jaka część promieniowania padającego została ......

sprawdź kalkulator
Zdolność rozdzielcza
Dzięki kalkulatorowi obliczysz zdolność rozdzielczą czyli przydatność określonego przyrządu optycznego ......

sprawdź kalkulator
Zdolność skupiająca
Dzięki kalkulatorowi obliczysz zdolność skupiającą czyli wielkość definiowana dla pojedynczych ......

sprawdź kalkulator
Zjawisko Faradaya
Dzięki kalkulatorowi obliczysz zjawisko Faradaya czyli zjawisko fizyczne polegające na ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator pierwszej prędkości kosmicznej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz pierwszą prędkość kosmiczną czyli prędkość, jaką należy ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator poziomu ciśnienia dźwięku
Dzięki kalkulatorowi obliczysz poziom ciśnienia akustycznego SPL. Kalkulator pomoże również ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator poziomu natężenia dźwięku
Dzięki kalkulatorowi obliczysz poziom natężenia akustycznego. Kalkulator pomoże również określić ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator pracy, siły i przesunięcia
Dzięki kalkulatorowi obliczysz pracę, siłę działającą na obiekt lub drogę ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator prawa powszechnego ciążenia Newtona
Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób z jaką siłą przyciągają ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator prędkości dźwięku
Dzięki kalkulatorowi obliczysz prędkość rozchodzenia się dźwięku. Kalkulator pomoże również ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator prędkości orbitalnej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób prędkość orbitalną. Obliczysz również ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator przyspieszenia Coriolisa
Dzięki kalkulatorowi obliczysz przyspieszenie Coriolisa występującą jedynie w obracających się ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator przyspieszenia dośrodkowego
Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób wartość przyspieszenia dośrodkowego normalnego ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator przyspieszenia grawitacyjnego
Dzięki kalkulatorowi obliczysz przyspieszenie grawitacyjne ciała przyciąganego przez inne ciało. ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator rzutu pionowego - prędkości, czasu, wysokości
Dzięki kalkulatorowi obliczysz prędkość jaką miało ciało rzucone pionowo po ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator siły Coriolisa
Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę Coriolisa występującą jedynie w obracających się ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator siły dośrodkowej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób siłę dośrodkową. Obliczysz również ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator siły odśrodkowej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób siłę odśrodkową. Obliczysz również ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator siły, masy i przyspieszenia
Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę, masę i przyspieszenie z Drugiej Zasady ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator skali twardości Brinella
Dzięki kalkulatorowi obliczysz twardość HB czyli twardość metali na podstawie ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator tarcia ruchowego, współczynnika tarcia i siły nacisku
Dzięki kalkulatorowi obliczysz tarcie kinetyczne, współczynnik tarcia kinetycznego na podstawie ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator tarcia statycznego, współczynnika tarcia i siły nacisku
Dzięki kalkulatorowi obliczysz tarcie spoczynkowe, współczynnik tarcia statycznego na podstawie ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator ciepła właściwego.
Dzięki kalkulatorowi obliczysz ciepło potrzebne do zwiększenia temperatury ciała o ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator molowego ciepła właściwego.
Dzięki kalkulatorowi obliczysz ciepło potrzebne do zwiększenia temperatury ciała o ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator częstotliwości Debye'a
Dzięki kalkulatorowi obliczysz częstotliwość Debye'a czyli teoretyczną najwyższą możliwą w ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator energii swobodnej Gibbsa
Dzięki kalkulatorowi obliczysz energię swobodną Gibbsa czyli potencjał termodynamiczny zwany ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator energii swobodnej Helmholtza
Dzięki kalkulatorowi obliczysz energię swobodną Helmholtza czyli funkcję stanu i ......

sprawdź kalkulator
Energia wewnętrzna w gazie doskonałym
Dzięki kalkulatorowi obliczysz energię wewnętrzną w gazie doskonałym. ...

sprawdź kalkulator
Kalkulator entalpii układu
Dzięki kalkulatorowi obliczysz entalpie układu czyli wielkość fizyczną będącą funkcją ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator entalpii przy stałym ciśnieniu
Dzięki kalkulatorowi obliczysz entalpie przy stałym ciśnieniu czyli pojemność cieplną. ...

sprawdź kalkulator
Kalkulator entalpii swobodnej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz entalpie swobodną czyli potencjał termodynamiczny zwany funkcją ......

sprawdź kalkulator
Entropia swobodna Gibbsa - Potencjał Plancka
Dzięki kalkulatorowi obliczysz entropię swobodną Gibbsa inaczej zwaną potencjałem Plancka. ...

sprawdź kalkulator
Entropia swobodna Helmholtza - Potencjał Massieu
Dzięki kalkulatorowi obliczysz entropię swobodną Helmholtza inaczej zwaną potencjałem Massieu. ...

sprawdź kalkulator
Kalkulator indywidualnej stałej gazowej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz indywidualną stałą gazową czyli stałą fizyczną równą ......

sprawdź kalkulator
Liczba Biota
Dzięki kalkulatorowi obliczysz liczbę Biota czyli stosunek oporu przewodzenia ciepła ......

sprawdź kalkulator
Liczba Fouriera
Dzięki kalkulatorowi obliczysz liczbę Fouriera czyli stosunek strumienia ciepła przewodzonego ......

sprawdź kalkulator
Liczba Sherwooda
Dzięki kalkulatorowi obliczysz liczbę Sherwooda czyli stosunek przepływu masy do ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator oporu cieplnego
Dzięki kalkulatorowi obliczysz opór cieplny czyli stosunek grubości warstwy materiału ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator pierwszej zasady termodynamiki
Dzięki kalkulatorowi obliczysz pierwszą zasadę termodynamiki czyli jedno z podstawowych ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator pojemności cieplnej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz pojemność cieplną czyli wielkość fizyczną, która charakteryzuje ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator prawa Curie
Dzięki kalkulatorowi obliczysz zależność molowej podatności magnetycznej substancji o właściwościach ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator prawa Curie-Weissa
Dzięki kalkulatorowi obliczysz zależność podatności magnetycznej ferromagnetyków lub podatności elektrycznej ......

sprawdź kalkulator
Prawo Rayleigha-Jeansa - radiancja spektralna na jednostkę częstotliwości
Dzięki kalkulatorowi obliczysz radiancję spektralną na jednostkę częstotliwości zgodnie z ......

sprawdź kalkulator
Prawo Rayleigha-Jeansa - radiancja spektralna na jednostkę długości fali
Dzięki kalkulatorowi obliczysz radiancję spektralną na jednostkę długości fali zgodnie ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator prawa Stefana-Boltzmanna
Dzięki kalkulatorowi obliczysz całkowitą moc wypromieniowywaną przez ciało doskonale czarne ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator przewodności cieplnej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz zdolność substancji do przewodzenia ciepła czyli przewodność ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator przewodzenia ciepła
Dzięki kalkulatorowi obliczysz proces wymiany ciepła między ciałami o ......

sprawdź kalkulator
Rozszerzalność cieplna - liniowa
Dzięki kalkulatorowi obliczysz rozszerzalność cieplną liniową czyli właściwość fizyczną ciał ......

sprawdź kalkulator
Rozszerzalność cieplna - objętościowa
Dzięki kalkulatorowi obliczysz rozszerzalność cieplną objętościową czyli właściwość fizyczną ciał ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator sprawności termodynamicznej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz sprawność czyli skalarną bezwymiarową wielkość fizyczną określającą ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator stałej gazowej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz stałą gazową czyli stałą fizyczną równą pracy ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator współczynnika przenikania ciepła
Dzięki kalkulatorowi obliczysz współczynnik określany dla przegród cieplnych, szczególnie w ......

sprawdź kalkulator
Współczynnik rozszerzalności liniowej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz współczynnik rozszerzalności liniowej czyli wielkość charakterystyczna dla ......

sprawdź kalkulator
Współczynnik rozszerzalności objętościowej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz współczynnik rozszerzalności objętościowej czyli wielkość charakterystyczną dla ......

sprawdź kalkulator
Współczynnik rozszerzalności powierzchniowej
Dzięki kalkulatorowi obliczysz współczynnik rozszerzalności powierzchniowej czyli wielkość charakterystyczną dla ......

sprawdź kalkulator
Kalkulator trzeciego prawa Keplera
Dzięki kalkulatorowi obliczysz okres obrotu planety wokół gwiazdy wykorzystując trzecie ......

sprawdź kalkulator


C
M+
M-
MR
log
10x
MS
MC
ex
ln
sin
cos
tan
π
1/x
x!
xM
(
)
exp
7
8
9
÷
4
5
6
×
1
2
3
-
0
·
=
+         Polityka prywatności  |   Regulamin / Warunki korzystania          calcoolator.pl  © MMXV  
Copyright Calcoolator.pl