Kalkulatory  /  Wykresy funkcji  /  Kontakt  /  Dodaj kalkulator

  
Ukryj ⇧     Odkryj ⇩

Masa cząsteczkowa związków i pierwiastków chemicznych.Dzięki kalkulatorowi obliczysz masę cząsteczkową dowolnego związku chemicznego.


Aby uzyskać wynik wprowadź formułę chemiczną lub wybierz elementy z tablicy układu okresowego pierwiastków.
Masa cząsteczkowa związków i pierwiastków chemicznych
Ważna wielkość literH
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
He
Li
Be
 
 
 
 
(
)
 
 
 
 
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
 
 
Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
I
Xe
Cs
Ba
Lan
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
Fr
Ra
Akt
Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
Cn
Uut
Fl
Uup
Lv
Uus
Uuo
 
Lantanowce
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Aktynowce
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr

Wybierz element z tablicy
Przydatne Informacje

Masa atomowa, często mylona z masą molową – masa:

jednej cząsteczki związku chemicznego (np. O2, H2O),
formalnej jednostki danego związku (np. NaCl o budowie jonowej, a nie cząsteczkowej),
jednego innego indywiduum chemicznego (np. jonu CH3COO).
Jednostką masy cząsteczkowej w układzie SI jest kg. Jednakże znacznie powszechniej masa cząsteczkowa wyrażana jest w atomowych jednostkach masy „u” (z ang. unit; równej 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C) lub „Da” (dalton).

Masę cząsteczkową nazywano dawniej ciężarem cząsteczkowym (nie jest to obecnie polecane).

W praktyce, w związku z trudnościami technicznymi w wyrażaniu rzeczywistych mas cząsteczkowych, stosuje się tzw. względne masy cząsteczkowe – które oblicza się jako sumę względnych mas atomowych tworzących ją atomów. Względna masa cząsteczkowa jest wielkością bezwymiarową, którą należy rozumieć jako wielokrotność 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C.

W przypadku populacji cząsteczek o różnej masie cząsteczkowej (np. polimerów, mieszanin gazów itp.) stosuje się też pojęcie średniej masy cząsteczkowej (zwanej również molową). Średnia masa molowa może być obliczana jako średnia arytmetyczna lub średnia geometryczna masy poszczególnych cząsteczek w populacji.Z kalkulatora korzystano 14850 razy.


Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego kalkulatora.
Bądź pierwszy !!!

Skomentuj


?
? ?
?
Oceń kalkulator:

C
M+
M-
MR
log
10x
MS
MC
ex
ln
sin
cos
tan
π
1/x
x!
xM
(
)
exp
7
8
9
÷
4
5
6
×
1
2
3
-
0
·
=
+         Polityka prywatności  |   Regulamin / Warunki korzystania          calcoolator.pl  © MMXV  
Copyright Calcoolator.pl