Kalkulatory  /  Wykresy funkcji  /  Kontakt  /  Dodaj kalkulator

  
Ukryj ⇧     Odkryj ⇩

Prawo Lamberta-BeeraDzięki kalkulatorowi obliczysz absorbancję zgodnie z prawem Lamberta-Beera czyli pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego przy przechodzeniu przez częściowo absorbujący i rozpraszający ośrodek.


Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.
Prawo Lamberta-Beera
Przydatne Informacje

Prawo Lamberta-Beera (prawo Beera-Lamberta-Bouguera, również prawo Beera-Lamberta-Bouguera-Waltera) – opisuje pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego przy przechodzeniu przez częściowo absorbujący i rozpraszający ośrodek.

W ogólnym przypadku prawo to głosi, że absorbancja jest wprost proporcjonalna do stężenia c i grubości warstwy l roztworu, przez który przechodzi promieniowanie:
$$ A = k c l $$
gdzie:
\( A \)- absorbancja,
\( k \)- stała proporcjonalności (współczynnik pochłaniania promieniowania, często nazywany współczynnikiem absorpcji),
\( c \)- stężenie substancji w roztworze,
\( l \)- grubość warstwy absorbującej (droga jaką pokonuje promieniowanie przechodząc przez roztwór),

W przypadku gdy stężenie substancji c wyrażone jest:

- jako stężenie molowe w mol/dm3, wówczas stałą proporcjonalności k wyrazimy symbolem ε, który jest określany molowym współczynnikiem absorpcji. ε przyjmie wówczas wymiar dm3·mol-1·cm-1, a prawo Lamberta-Beera będzie miało postać:
$$ \begin{matrix}A=\epsilon lc\end{matrix} $$ - stężeniem masowym w g·dm-3, to stałą proporcjonalności k opiszemy symbolem α i który zdefiniujemy jako współczynnik absorpcji właściwej (często spotykanymi nazwami są również współczynnik masowy absorpcji właściwej oraz masowy współczynnik absorpcji) mający wymiar dm3·g-1·cm-1. Prawo Lamberta-Beera opiszemy wówczas zależnością:
$$ \begin{matrix}A=\alpha lc\end{matrix} $$Z kalkulatora korzystano 6093 razy.


Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego kalkulatora.
Bądź pierwszy !!!

Skomentuj


?
? ?
?
Oceń kalkulator:

C
M+
M-
MR
log
10x
MS
MC
ex
ln
sin
cos
tan
π
1/x
x!
xM
(
)
exp
7
8
9
÷
4
5
6
×
1
2
3
-
0
·
=
+         Polityka prywatności  |   Regulamin / Warunki korzystania          calcoolator.pl  © MMXV  
Copyright Calcoolator.pl