Kalkulatory  /  Wykresy funkcji  /  Kontakt  /  Dodaj kalkulator

  
Ukryj ⇧     Odkryj ⇩

Kalkulator przewodności cieplnejDzięki kalkulatorowi obliczysz zdolność substancji do przewodzenia ciepła czyli przewodność cieplną, przewodnictwo cieplne, współczynnik przewodzenia ciepła zwaną też współczynnikiem przewodnictwa cieplnego.


Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.
Przewodność cieplna


Przydatne Informacje

Przewodność cieplna (właściwa), przewodnictwo cieplne (właściwe), współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik przewodności cieplnej, współczynnik przewodnictwa cieplnego (symbol λ lub k) – zdolność substancji do przewodzenia ciepła. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez substancję o większej przewodności cieplnej.

Dla ciała o kształcie prostopadłościanu przewodzącego ciepło w warunkach stanu stabilnego (ustalonego), które stanowi przegrodę dla przepływu ciepła, ilość przekazanej energii jest zależna od substancji, proporcjonalna do powierzchni przekroju poprzecznego przegrody, różnicy temperatur oraz czasu przepływu ciepła i odwrotnie proporcjonalna do grubości przegrody:
$$ Q = \lambda \frac {S \Delta T t} d $$
gdzie:
\( Q \) – ilość ciepła przepływającego przez ciało
\( λ \) – współczynnik przewodnictwa cieplnego
\( S \) – pole przekroju przez który przepływa ciepło
\( t \) – czas przepływu
\( ΔT \) – różnica temperatur w kierunku przewodzenia ciepła
\( d \) – grubość przegrody.

Jednostką współczynnika przewodzenia ciepła jest w układzie SI J/(m·s·K) = W·m−1·K−1 (wat na metr kelwin), czyli w jednostkach podstawowych SI kg·m/(s³·K).Z kalkulatora korzystano 6756 razy.


Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego kalkulatora.
Bądź pierwszy !!!

Skomentuj


?
? ?
?
Oceń kalkulator:

C
M+
M-
MR
log
10x
MS
MC
ex
ln
sin
cos
tan
π
1/x
x!
xM
(
)
exp
7
8
9
÷
4
5
6
×
1
2
3
-
0
·
=
+         Polityka prywatności  |   Regulamin / Warunki korzystania          calcoolator.pl  © MMXV  
Copyright Calcoolator.pl