Kalkulatory  /  Wykresy funkcji  /  Kontakt  /  Dodaj kalkulator

  
Ukryj ⇧     Odkryj ⇩

Spadek napięcia z mocy, prąd jednofazowy i trójfazowy, długość, przekrój lub średnica przewoduDzięki kalkulatorowi obliczysz spadki napięć dla obwodów jednofazowych i trójfazowych prądu przemiennego wyliczonych z mocy czynnej. Obliczysz również długość przewodu, średnicę przewodu, pole przekroju przewodu, napięcie fazowe lub międzyprzewodowe lub moc czynną.


Aby uzyskać wynik wybierz co chcesz obliczyć i wprowadź odpowiednie dane.
Spadek napięcia z mocyPrzydatne Informacje

Spadek napięcia – w elektryczności zmniejszenie napięcia, czyli różnicy potencjału elektrycznego między dwoma punktami obwodu, w którym płynie prąd elektryczny.

Jest to również pojęcie, które w energetyce może oznaczać:
- zmniejszenie napięcia elektrycznego między początkiem a końcem linii zasilającej,
- zmniejszenie napięcia poniżej znamionowego dla danej sieci elektroenergetycznej.

Względny spadek napięcia to stosunek spadku napięcia do napięcia znamionowego. Dopuszczalny spadek napięcia przy obciążeniu znamionowym na linii przesyłowej od transformatora do odbiorcy energii elektrycznej musi być mniejszy niż 5% napięcia znamionowego.

Odbiorniki energii elektrycznej dla zapewnienia ich poprawnej pracy powinny być zasilane napięciem o wartości zbliżonej do znamionowej. Wymaga to niekiedy zastosowania przewodów o większym przekroju niż wynika to z obciążalności prądowej. Dopuszczalny spadek napięcia w instalacjach elektrycznych nieprzemysłowych w obwodach odbiorczych, od licznika do dowolnego odbiornika, wg N-SEP-E-002, nie powinien przekraczać 3%, a od licznika do złącza 0,5%, przy mocy przesyłanej do 100 kVA i 1% przy mocy powyżej 100 kVA, a mniejszej niż 250 kVA.

Dla obwodów wykonanych kablami, przewodami wielożyłowymi lub jednożyłowymi o przekroju żył nie większym niż 50 mm² Cu (miedzi) i 70 mm² Al (aluminium), reaktancje tych przewodów pomijamy.

Przyjmując powyższe założenie, spadki napięć obliczamy z zależności:

dla obwodów jednofazowych:
$$ \Delta U_\%=\frac{200 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot S \cdot U^2_{nf}} $$

dla obwodów trójfazowych:
$$ \Delta U_\%=\frac{100 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot S \cdot U^2_{n}} $$

gdzie:
ΔU% – spadek napięcia [V],
P – moc czynna [W],
L – długość przewodu [m],
σ – konduktywność przewodu [m/Ωmm²],
Unf - napięcie fazowe [V],
Un - napięcie międzyprzewodowe [V],
S – pole przekroju żył linii [mm²],
d - średnica przewodu,

Mając daną średnicę przewodnika można obliczyć pole przekroju poprzecznego przewodnika za pomocą wzoru:

$$ S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} $$

gdzie:
S – pole przekroju poprzecznego przewodnika,
d – średnica przewodnika,


Konduktywność (przewodnictwo właściwe, przewodność elektryczna właściwa) to wielkość fizyczna charakteryzująca przewodnictwo elektryczne materiału.


Po przekształceniach dla obwodów jednofazowych:

Średnica przewodu:
$$ d = \sqrt {\frac{800 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{nf} \cdot \pi}} $$

Moc czynna:
$$ P = \frac{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{nf} \cdot S}{200 \cdot L} $$

Długość przewodu:
$$ L = \frac{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{nf} \cdot S}{200 \cdot P} $$

Napięcie fazowe:
$$ U_{nf}=\sqrt {\frac{200 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot S}} $$

Pole przekroju:
$$ S=\frac{200 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{nf}} $$


Po przekształceniach dla obwodów trójfazowych:

Średnica przewodu:
$$ d = \sqrt {\frac{400 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{n} \cdot \pi}} $$

Moc czynna:
$$ P = \frac{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{n} \cdot S}{100 \cdot L} $$

Długość przewodu:
$$ L = \frac{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{n} \cdot S}{100 \cdot P} $$

Napięcie międzyprzewodowe:
$$ U_{n}=\sqrt {\frac{100 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot S}} $$

Pole przekroju:
$$ S=\frac{100 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{n}} $$


Z kalkulatora korzystano 20649 razy.


Komentarze
1 z 1 stron
Ado
05/ 01/ 2017 - 02:53
Ocena:
Temat: No subject

Rewelacja! Gratuluję - to świetny pomysł. Wymagało to mnóstwo pracy - jestem pełen podziwu i uznania. Wypróbowałem na razie tylko ten jeden kalkulator (Spadek napięcia z mocy, prąd jednofazowy i trójfazowy, długość, przekrój lub średnica przewodu) i muszę przyznać - miałem pewne problemy. Obliczałem przekrój przewodu dla instalacji samochodowej 12V i mam tu następującą propozycję, żeby dodać pozycję "prąd stały" lub "jednofazowy/stały" i gdzieś wspomnieć, że obliczenia dotyczą dwóch przewodów "tam i z powrotem" - w instalacji samochodowej jest zazwyczaj tylko jeden przewód "tam". Druga uwaga dotyczy błędu przy "Spadek napięcia (ΔU%)". Jako jednostka podany jest wolt (V), a przecież podać należy tam procenty. Uwagi te dotyczą także drugiego kalkulatora (Spadek napięcia z prądu, prąd jednofazowy i trójfazowy, długość, przekrój lub średnica przewodu). Pozdrawiam
Ado

Skomentuj


?
? ?
?
Oceń kalkulator:

C
M+
M-
MR
log
10x
MS
MC
ex
ln
sin
cos
tan
π
1/x
x!
xM
(
)
exp
7
8
9
÷
4
5
6
×
1
2
3
-
0
·
=
+         Polityka prywatności  |   Regulamin / Warunki korzystania          calcoolator.pl  © MMXV  
Copyright Calcoolator.pl