Kalkulatory  /  Wykresy funkcji  /  Kontakt  /  Dodaj kalkulator

  
Ukryj ⇧     Odkryj ⇩

Strumień objętości przepływu - Prawo Hagena-PoiseuilleaDzięki kalkulatorowi obliczysz strumień objętości przepływu zgodnie z prawem Hagena-Poiseuille'a opisującym zależność między strumieniem objętości cieczy a jej lepkością, gradientem ciśnień, a także wielkościami opisującymi wielkość naczynia.


Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.
Strumień objętości przepływu - Prawo Hagena-PoiseuilleaPrzydatne Informacje

Prawo Hagena-Poiseuille'a - prawo fizyczne opisujące zależność między strumieniem objętości cieczy a jej lepkością (która wynika z tarcia wewnętrznego), gradientem ciśnień (który jest bodźcem termodynamicznym powodującym przepływ płynu), a także wielkościami opisującymi wielkość naczynia (długość, promień przekroju poprzecznego).

Przy stacjonarnym (tj. niezmiennym w czasie), laminarnym przepływie nieściśliwego, lepkiego płynu w cylindrycznym przewodzie (tj. w rurze o stałym, kołowym przekroju), strumień objętości przepływu (objętość przepływającego płynu na jednostkę czasu) proporcjonalny jest do gradientu ciśnienia wzdłuż przewodu, a zatem i do różnicy ciśnień na końcach przewodu:
$$ \Phi_{V} = {dV\over dt} = v_{s}\pi r^{2} = {\pi r^{4}\over 8 \eta} \left( - { d p \over dz}\right) = {\pi r^{4}\over 8 \eta} { \Delta p \over \ell} $$
gdzie:
\( \Phi_{V} \)– strumień objętości przepływu,
\( V, \)\( dV\over dt \)- objętość, pochodna objętości względem czasu,
\( z \)- współrzędna walcowa, długość liczona wzdłuż osi przewodu,
\( v_{s} \)- średnia prędkość płynu w kierunku z,
\( r \)- promień wewnętrzny przewodu,
\( \eta \)- współczynnik lepkości dynamicznej płynu,
\( p \)- ciśnienie uśrednione w przekroju przewodu,
\( - { dp \over dz} \)- gradient ciśnienia wzdłuż osi z,
\( \Delta p \)- różnica ciśnień na końcach przewodu,
\( \ell \)- długość przewoduZ kalkulatora korzystano 10854 razy.


Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego kalkulatora.
Bądź pierwszy !!!

Skomentuj


?
? ?
?
Oceń kalkulator:

C
M+
M-
MR
log
10x
MS
MC
ex
ln
sin
cos
tan
π
1/x
x!
xM
(
)
exp
7
8
9
÷
4
5
6
×
1
2
3
-
0
·
=
+         Polityka prywatności  |   Regulamin / Warunki korzystania          calcoolator.pl  © MMXV  
Copyright Calcoolator.pl